Przykładowe projekty

DSCN7357A1

Układ SSR -półprzewodnikowy sterowania grzałek 150kW

Urządzenie przeznaczone jest do sterowania pracą trzech zespołów grzewczych o łącznej mocy 150 kW.

100_0835_1

Układ sterowania grzałek 2x50kW

Urządzenie przeznaczone jest do sterowania zespołu grzewczego złożonego z dwóch grzałek o mocy 50 kW każda.

IMG_7143_5050

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków

Urządzenie przeznaczone jest do sterowania instalacją oczyszczania ścieków powstałych podczas
obróbki metali.

IMG_6698_5050

Stacja uzdatniania wody

Instalacja przeznaczona jest do uzdatniania wody pitnej płynącej w trzech rurociągach (dwa o
średnicy DN500 i jeden o średnicy DN600)

IMG_6772_5050

Magazynowanie i dystrybucja wodorotlenku sodu

Wodorotlenek sodu jest przechowywany w zbiorniku magazynowym wyposażonym w szereg
zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo instalacji.

IMG_6563_50

Pompowanie i magazynowanie kwasów

W skład systemu wchodzą dwa urządzenia: pierwsze dedykowane do kwasu fluorowodorowego, drugie do kwasu solnego.

IMG_6598_5050

Układ oczyszczania powietrza (płuczka) 1,1 kW

System jest przeznaczony do sterowania instalacją oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń powstałych podczas produkcji środków chemicznych.

system_dystrybucji_kwasu_siarkowego

System dystrybucji kwasu siarkowego H2SO4

System jest przeznaczony do magazynowania kwasu siarkowego oraz precyzyjnego tankowania autocystern.

szafa_sterownicza_linii_pakujacej

Szafa sterownicza linii pakującej

System jest przeznaczony do sterowania pracą linii pakującej w branży farmaceutycznej.

uklad_kontroli_polozenia_zaworow

Układ kontroli położenia zaworów

Urządzenie zabezpiecza rozładunek autocystern z niebezpiecznych substancji.

uklad_oczyszczania_powietrza_(pluczka)

Układ oczyszczania powietrza (płuczka) 68 kW

System jest przeznaczony do sterowania instalacją oczyszczania powietrza w ocynkowni ogniowej.

uklad_regulacji_temperatur

Układ regulacji temperatur

Układ jest przeznaczony do regulacji temperatury ośmiu wanien w ocynkowni ogniowej.

uklad_sterowania_pomp

Układ sterowania pomp

Urządzenie jest przeznaczone do sterowania  zestawu czterech pomp w ocynkowni ogniowej.

uklad_dozowania_barwnikow_w_przemysle_papierniczym

Układ dozowania barwników

Układ kontroluje proces precyzyjnego dozowania barwników w papierni.

system_pompowania_kwasu_siarkowego

System pompowania kwasu siarkowego

System jest przeznaczony do zasilania linii produkującej akumulatory  w kwas siarkowy.

seria_szafek_sterujacych_elektrozaworami

Seria szafek sterujących elektrozaworami

uklad_oczyszczania_powietrza_(pluczka)2

Układ oczyszczania powietrza (płuczka) 36 kW

System jest przeznaczony do sterowania instalacją oczyszczania powietrza w ocynkowni ogniowej.

uklad_regulacji_temperatur2

Układ regulacji temperatur

Układ jest przeznaczony do regulacji temperatury dziewięciu wanien w ocynkowni ogniowej.

sterowanie_wentylatora

Sterowanie wentylatora

Układ steruje przemysłowym wentylatorem o mocy 11 kW.